Nnywellness.com

Informasjon om en GM TH200-4R overføring


Turbo-Hydramatic 200 4-R var automatgir med overdrive som ble produsert av General Motors. TH200 4-R ble produsert og brukes i en rekke GM biler laget fra 1981 til 1990.

Identifikasjon

Identifikasjons merket på TH200 4-R gir informasjon om overførings produksjon historie. Først gjennom tredje siffer gi måned og dato for produksjon. Fjerde sifferet navn skift den ble produsert på. Dette etterfølges av et brev som viser anlegget overføringen ble gjort på. TH200 4-R ble produsert på Three Rivers og Warren, Michigan GM planter og Windsor, Canada.

Spesifikasjoner

TH200 R-4 hadde en første girutveksling av 2.74-til-1 og andre gear forholdet 1.57-til-1. Tredje girforhold var 1.00-til-1. Den fjerde utsettelsen var overdrive med en.67-til-1 utstyr.

Bytte TH200 4-R

TH 200 4-R er en populær overføring bruke oppgradere fra en eldre overføring som mangler en overdrive utstyr. TH200 4-R brukes av bil-entusiaster til å erstatte den tidligere Powerglide og TH350 modell sendinger.