Nnywellness.com

Hvordan erstatte Dash lysene på innen sjangeren


Volkswagen Jetta har flere lys på instrumentet klyngen av kjøretøyet. Disse lysene er kollektivt referert til som "dash lys." Dash lysene lar deg se måleinstrumenter i instrumentet klyngen i mørke forhold, og de også fungere som advarsel indikatorer når din Jetta trenger vedlikehold. Hvis dash lysene brenner, kan du enkelt erstatte dem. Som instrumentet klyngen må fjernes for å erstatte dashbordet lysene, det kan ta litt tid å fullføre prosjektet, men det er en relativt enkel oppgave.

Instruksjoner

• Deaktivere Jettas motor og fjerne tastene fra tenningen.

• Løft opp øvre dash trim fra instrumentet klyngen. Fjern de to skruene med en stjernetrekker. Fjerne øvre dash trim.

• Fjern de fire holder skruene fra instrumentet klyngen, bruker en Phillips-skrutrekker. Trekke instrumentet klyngen ut mot deg og koble elektriske kontakten.

• Nå bak kombiinstrumentet finne pærene. Fjern alle utbrente pærer ved å dra dem rett ut av instrumentet klyngen.

• Installere erstatning #161 pærer, etter behov, ved å skyve dem til baksiden av instrumentet klyngen. Legge klyngen tilbake til Jetta og koble elektriske kontakten.

• Koble fire skruene som holder og øvre dashbordet trim. Koble det øvre dash trimme skruer.

Tips og advarsler

  • Bruk en myk, ren klut til å installere nye dash lyspærer. Ikke berør den glass delen av erstatning pærene, olje fra hendene kan forårsake pærene å brenne ut tidlig.