Nnywellness.com

Hvordan bytte lampen på CRT bak projeksjon TV


Bak projeksjon TV utstyrt med lampe eller pære slik bildet er lyse og klare. Som med alle pære, det til slutt brenner ut, noe som resulterer i en svak TV-skjermen. De fleste bakprojisering TV kommer også med en lampe timeteller, som varsler deg når pæren er nær slutten av sin forventede levetid. Prosessen for å erstatte lampen er lik for de fleste TVer. Men se brukerhåndboken for detaljer som hva erstatning lampe å kjøpe der lampen ligger på TVEN.

Instruksjoner

• Slå av TVen projeksjon. Også koble den fra stikkontakten. Hvis TV har vært i, la det avkjøle i minst 30 minutter.

• Se etter lampe dekselet på TVen. På mange TV, forsiden ligger bak TV og sikret med en skrue eller skruer. Men med noen merker som Panasonic, er det i front.

• Løsne og fjern skruen eller skruer dekselet på plass. Ta av dekselet. Nå har du tilgang til lampen enhet.

• Løsne og fjern skruen eller skruene som fester lampe enheten i TV.

• Se etter et håndtak på enheten. Når du finner håndtaket, grip den i håndtaket, og trekk enheten ut av TV.

• Sett inn den nye lampe-enheten. Pass på å sette det på samme måte som den gamle var i TV. Det er ofte en retningspil på enheten eller TV for å angi hvordan sette enheten.

• Sikre lampe enheten og dekselet med skruene du fjernet.