Nnywellness.com

Hvordan du kobler en Q7 til telefonen t


I mange stater er det forbudt å holde hodetelefonen til øret og snakke mens du fører et motorkjøretøy. Audi og andre bilprodusenter innlemme teknologien i sine biler det innrømmer sjåførene å synkronisere og bruke mobilen håndfritt. For å synkronisere telefonen MetroPCS med kjøretøyet Audi Q7 må hodesettet aktiveres med Bluetooth-teknologi. Mange nyere MetroPCS telefoner kommer med denne teknologien.

Instruksjoner

• Start motoren på Audi Q7.

• Slå på telefonen og få tilgang til Bluetooth-menyen. Dette menyalternativet ligger i en annen mappe på hver telefon. For eksempel på Blackberry Curve, velg "behandle tilkoblinger" ikonet og klikk "Bluetooth alternativer." iPhone-brukere må velge "Innstillinger", "General" og deretter "Bluetooth". Telefonens Bluetooth-funksjonen vil automatisk søke etter Bluetooth-aktiverte enheter når valgt.

• Velg «Audi UHV xxxx» fra listen over tilgjengelige Bluetooth-enheter på telefonen.

• Gå inn firesifrede Q7 PIN i telefonen når du blir spurt. Standard firesifrede PIN er "1234." Velg alternativet koble.