Nnywellness.com

Hvordan du Wire en Bosch Dynamo


Hvordan du Wire en Bosch Dynamo

Dynamoer er en viktig del av en bil. De produserer strøm til å drive alle elektriske varer i bilen og, når nødvendig, lade batteriet. Det finnes ulike typer Bosch dynamoer, men de er enkle å wire og vanligvis har tre tilkoblinger: rød (positiv), svart (negative) og gul (spenningsregulator). Bosch dynamoer er vedlikeholdsfri. Du kan forvente en Bosch Dynamo til siste over 120 000 miles før det må skiftes.

Instruksjoner

• Koble de positive og negative kablene fra batteriet med en skiftenøkkel. Det må være ingen elektrisk strøm hvor som helst i motorrommet.

• Finn din Bosch Dynamo og Finn de tre terminalene som kabler knytte. Hver terminal kalles positive, negative (eller bakken) og IND.

• Løsne tappene på dynamoen slik at du kan sette kablene. Ikke skru for langt ellers de faller og bli borte i motoren.

• Finn tre kabler som knytte til din Dynamo. De vil alle være nærliggende: en blir røde, en annen blir svart og en tredje, mindre kabel vil være gul.

• Fest den negative svarte ledningen til den negative terminalen på din Dynamo. Sett ledningen under kategorien og stram.

• Koble den gule kabelen til terminalen merket "Ind" Dette er en push-i plugg. Denne kabelen går til din tenning. Skru.

• Fest positiv røde kabelen til positiv terminalen til din Dynamo. Sett ledningen under kategorien og stram tilkoblingen.

• Koble til positive og negative kablene til batteriet terminalene.