Nnywellness.com

Hvordan du kobler en Canon XH A1 til TV eller


Hvis du vil vise Canon XH A1 opptakene på en TV-skjerm eller skjerm, må du utføre noen få grunnleggende trinn. Lær hvordan du kobler XH A1 til et vanlig (ikke-HDTV) TV eller dataskjerm bruker video terminal.

Instruksjoner

Hvordan du kobler en Canon XH A1 til TV eller

• Åpne menyen i XH A1 og input velgeren til video.

• Still videoutgang på baksiden av videokameraet til A/V1.

• Koble én kontakt slutten av stereo-kabelen til XH A1 A/V1. Koble andre endene til TVEN eller skjermen (gul til video) og rød/hvit lyd.

• Slå på TVEN eller skjermen og velg video/linjeinngang (se bruksanvisningen for TV).

• Velge lydkanal under lyd menyoppsett XH A1. Trykk play på XH A1 å vise videoene på TVEN eller skjermen.

Tips og advarsler

  • Hvis du kobler til en TV eller skjerm med en 4:3 aspektet rasjon, åpne menyen XH A1 og velg signalkonfigurasjonen. Velg "Letterbox" og slått den på.