Nnywellness.com

Slik blokkerer et tall med Verizon FiOS


Slik blokkerer et tall med Verizon FiOS

En av måtene å forhindre uønskede innringere er å hindre telefonsamtalene fra tallene de bruker. Dette er nyttig hvis du er trakassert av noen eller hvis du ønsker bare å avskjære kontakt med noen. Verizon FiOS tjenesten refererer til denne funksjonen som kaller blokk. Med FiOS Call blokk, kan du angi numrene du bar kaller du direkte fra telefonen.

Instruksjoner

• Plukk opp telefonen mottakeren å høre summetonen.

• Ekstern "* 60" (uten anførselstegn).

• Angi telefonnumrene du vil blokkere når du blir spurt.

• Lytte til systemet gjenta tallene til å bekrefte tjenesten. Avbryte oppringingen.

Tips og advarsler

  • Funksjonen kaller blokk blokkerer telefonen nummer, ikke person. Hvis denne personen ringer deg fra et annet telefonnummer, går anropet.
  • Verizon FiOS tilbyr ikke kalle blokk for nye kunder, fra oktober 2010. Du må har allerede meldt seg for denne tjenesten til å bruke den.
  • Instruksjonene kan variere avhengig av hvilken telefon du bruker med Verizon FiOS og tjenesteområde. Hvis du har problemer med å sette opp ringe blokk, kontakt Verizon FiOS kundestøtte for assistanse.