Nnywellness.com

Bruke en Bluetooth-Headset med en Palm Tungsten E2


For å koble en Palm Tungsten E2 med et Bluetooth-håndfrisett, må du aktivere Bluetooth på enheten. Du må også vite koden til hodesettet. Dette vil være forskjellig avhengig av Bluetooth-hodesettet. Finne denne informasjonen i brukerhåndoken for Bluetooth-hodesettet. Når Bluetooth er aktivert Bluetooth, må du koble enhetene sammen.

Instruksjoner

• Åpne "Favoritter"-mappen din Tungsten E2 hovedmenyen.

• Velg "Bluetooth.

• Endre "Bluetooth" å være "På". Velg "Setup enheter." Velg "Andre."

• Trykk på "Synlig"-knappen på hodetelefonen. Velg headsettet på Tungsten E2.

• Angi passord for å koble enhetene og velg «Koble».