Nnywellness.com

Tilbakestille en DirecTV mottaker


DirecTV satellittmottakere dekryptere og behandle TV-signaler. Hvis mottakeren noensinne låser opp, forårsaker et bilde fryse på TV-skjermen eller kanskje viser ikke noe bilde i det hele tatt, er det mulig at du må tilbakestille komponenten. Ghds DirecTV eier du, finnes det to måter å nullstille mottakeren.

Instruksjoner

• Trekke frem på rektangulære døren på forsiden av DirecTV mottakeren å avsløre adgangskort. Ved siden av kortet på noen DirecTV mottakere er en knapp merket "Nullstilt." Trykk denne for å tilbakestille mottakeren. Hvis modellen ikke har en tilbakestillingsknapp, fortsetter du til trinn 2.

• Koble til mottakeren Elektrisk ledning mens enheten er slått på og vente 15 sekunder. Dette fører til en hard tilbakestilling av mottakeren til fabrikkinnstillinger.

• Koble strømledningen og slår på mottakeren.