Nnywellness.com

Hvor å avsøke en Bluetooth med iPod Touch


Hvor å avsøke en Bluetooth med iPod Touch

Alle modeller av iPod touch har innebygd Bluetooth trådløs connectivity. Dette tillater deg å koble enheter og tilbehør til iPod touch, så vel som tillater trådløs kommunikasjon med andre Apple-enheter. I rekkefølge for iPod touch å opprette en trådløs Bluetooth-tilkobling må det være "koblet" til en annen enhet, som etablerer en sikker kobling som ble godkjent på begge sider av tilkoblingen. Hvis du vil koble til en Bluetooth-enhet, må begge være "oppdagbar" slik at du kan søke etter og identifisere, riktig enheten før du setter opp en link.

Instruksjoner

• Starte innstillingene på iPod touch ved å trykke på ikonet på Hjem-skjermen.

• Trykk på "Generelt", etterfulgt av knappen "Bluetooth".

• Skyv bryteren "Bluetooth" til "On". Dette aktiverer iPod touch Bluetooth-maskinvare og starter automatisk et søk etter nærliggende Bluetooth-enheter. Mens dette skjermbildet vises, er iPod touch også oppdages av andre Bluetooth-enheter.

• Velg en oppføring i listen "Enheter" koble til enheten via Bluetooth. Angi den samme PIN på begge enhetene når bedt om å koble dem til hverandre.

Tips og advarsler

  • Når du lukker siden Bluetooth, er iPod touch ikke lenger synlig selv om Bluetooth er fortsatt slått på.
  • Aksepter ikke uventet Bluetooth forespørsler fra uidentifiserte enheter, som dette kan utgjøre en sikkerhetsrisiko.