Nnywellness.com

Hvordan sette opp personlig nettverk med en Bluetooth-telefon


Hvordan sette opp personlig nettverk med en Bluetooth-telefon

Det personlige nettverket er grunnlaget for Bluetooth-teknologi og innebærer en kort rekkevidde trådløs nettverk som omgir en "master"-enhet. Hvis du vil bruke et Bluetooth-headset med en mobiltelefon, må du opprette et personlig nettverk ved å lage en virtuell kobling mellom de to enhetene. Opprette og vedlikeholde et personlig nettverk for en mobiltelefon er enkelt, og prosessen tar bare noen minutter.

Instruksjoner

• Slå på telefonen og finne verktøyet for Bluetooth-oppsett. Dette vil vanligvis være i generelle innstillinger-området. Hvis du ikke finner verktøyet innstillinger, kan du se brukerhåndboken.

• Aktiver Bluetooth kringkasting. Sette telefonen i "sync"- eller "oppdagelsen" starte Bluetooth-signalet. Dette er den første komponenten av det personlige nettverket.

• Sette enheten i "sync"- eller "oppdagelsen". Dette vil danne en forbindelse mellom telefonen og hodesettet. Du har nå opprettet et personlig nettverk. Nettverket kan ikke eksistere uten både kringkaste signalet og hodesettet mottar signalet.

Tips og advarsler

  • Hvis du har en smarttelefon, kan du også legge til enkelte GPS-enheter og andre eksterne enheter ditt personlige nettverk.