Nnywellness.com

Hvordan du konfigurerer WEP-nøkkelen på en Dell Axim


Kablet Equivalent Privacy eller WEP, er en av de vanligste formene for trådløse beskyttelse for et nettverk. WEP-protokollen krever brukere som kobler til nettverket å oppgi en 15-sifret-tilgangsnøkkel før de får full tilgang til nettverket. Dell Axim brukere må også vite WEP tilgangsnøkkelen også til alle nettverk på sine enheter.

Instruksjoner

• Finne nettverkets WEP hovednøkkel ved tilgang til ruteren via en PC. Skriv inn ruterens IP-adresse (for eksempel 192.168.1.1) i en webleser og tilgang til ruterens innstillinger.

• Trykk på Start-menyen på din Axim, så gå til "Innstillinger", deretter "forbindelser" Trykk "Dell WLAN-verktøy".

• Trykk "Verktøy", deretter aktivere Radio X 50 modeller. For X 30 modeller, trykk "slå på." Dette aktiverer trådløs evnene og skanner for nettverk.

• Velg nettverket ditt navn fra listen som vises. Velg "Internett" Hvis bedt om. Dette åpner også be WEP-nøkkel også.

• Skriv inn WEP-nøkkelen du fant i trinn 1 ved ledeteksten og trykk Send koble.

Tips og advarsler

  • Hvis du kobler til et offentlig hotspot, spør en ansatt for tilgangsnøkkelen.