Nnywellness.com

Hvordan erstatte vannpumpen en Toyota Highlander


Vannpumpen er hjertet av Toyota Highlander kjølesystem, sirkulerende kjølevæsken. Husk å bytte ut en defekt vannpumpe, som kan føre til at motoren overopphetes resulterer i alvorlige skader.

Instruksjoner

Fjerne vannpumpe

• Koble negative kabelen på bilbatteriet før du begynner.

• Plass en avløp panne under radiatoren. Når motoren er kald, avløp kjølesystemet fra radiator i pannen.

• Ta ut dynamoen.

• Løsne vann pumpe skivene bolter og ta ut vann pumpe skivene.

• Fjern vannpumpe fra motoren.

Installer vannpumpen

• Sett inn og installere den nye vannpumpen, stramme skruene til 80 tommers pounds.

• Sette av vann pumpe skivene, gjør sikker å boltene 19 foten pounds.

• Installere bilens Dynamo.

• Fylle kjølesystemet med kjølevæske til riktig nivå. Start motoren og se etter lekkasjer når motoren når normal temperatur.

Tips og advarsler

  • Høye lyder kommer fra kjølesystemet kan være et tegn på at din vannpumpe må skiftes. En lekkasje i kjølevæske kan også være en indikator. Du kan forvente at en vannpumpe må endres hver 70 000 til 100.000 miles eller så i Toyota kjøretøy.
  • Koble negative batterikabelen kan tilbakestille on-board datasystem eller deler av maskinen, så vær klar over at du må tilbakestille bestemte innstillinger.
  • Forsøk aldri å renne radiatoren når motoren er varm. Dampen og den varme kjølevæsken i radiatoren kan forårsake brannskader.