Nnywellness.com

Hvorfor er min BMW 325E overoppheting?


BMW 325E var del av E30 generasjon 3-serie. 325E er drevet av en 2,5-liters, rette seks motor. Dette er en godt utviklet, pålitelig bil hvis godt vedlikeholdt. Ett problem som 325E kan lide av overoppheting.

Utilstrekkelig kjølevæske

Hvis radiatoren ikke ikke nok kjølevæske i det, motoren vil ikke kjøles ned riktig og kan overopphetes. Dette vil vanligvis indikeres av kjølevæske lys på dashbordet. Sjekk kjølevæskenivået.

Lekkasje i Cooling System

En lekkasje i kjølesystemet kan forårsake kjølevæskenivået å slippe og at motoren overopphetes. Sjekk radiator slangene og kjølekomponentene, som vannpumpen og radiator, lekker mens bilen kjører.

Dårlig vannpumpe

Vannpumpen er komponenten som er ansvarlig for sirkulerende vann gjennom kjølesystemet. Hvis pumpen svikter eller er sviktende, det vil ikke sirkulere kjølevæsken riktig, forårsaker overoppheting.

Tette eller dårlig Radiator

Mange BMWs har problemer med deres radiatorer. Hvis de små rør i radiatoren som bærer kjølevæske blir skadet eller tett, vil ikke kjølevæsken sirkulerer på riktig.

Dårlig termostat

Termostaten er enheten som leser temperaturen på kjølevæsken, og styrer viftehastighet. Hvis termostaten svikter eller er ikke åpning for det lated tid, vil kjøleviften ikke slå på og kule kjølevæske i radiatoren.