Nnywellness.com

Hvordan du Wire fra vinsj til Solenoid bytte


Vinsjens solenoid er dens strømbryteren og viktigste sikkerhetsinnretning. Når elektrisitet sendes til releet ved aktivering av strømbryteren, fører et magnetfelt krets til vinsjen fullføres og strøm til enheten for operasjonen. Releet beskytter vinsjen brukes uten nøkkel i tenningen. Ledningsnett releet vinsjen og bryteren er siste trinn i installasjonen.

Instruksjoner

• Kjøre positive og negative motor ledningene fra vinsjen til releet. Sy disse trådene til riktig merket terminalene på releet av oppbakking av terminal nøtter og sikre ring koblingene over terminal bolter. Stram terminal nøtter ned.

• Koble positive og negative batteri ledningene på solenoid terminaler merket for batteriet. Ta hensyn til riktig polaritet. Rød (+) ledningen går til positiv terminalen og svart (-) ledningen går til den negative terminalen.

• Kjør på solenoid batteri ledninger til bilens batteri og feste dem til riktig polaritet terminalene.

• Sy to ledningene fra vinsjens av/på bryter eller fjernkontrollen til riktig merket terminalene på releet. Disse trådene er vanligvis fargekodet for å matche solenoid terminalene. Hvis de ikke, må du spore dem tilbake til kilden til å bestemme deres polaritet. Så gjøre tilkoblinger til releet basert på denne informasjonen.

Tips og advarsler

  • Test din vinsj operasjonen før kursen ut på sporet.