Nnywellness.com

Hva betyr ABS lyset på en 1994 Ford Econoline?


De fleste drivere har--hvis de har drevet en ABS-utstyrte kjøretøy over glatte veidekker - vært nyter godt av ABS systemet. ABS er forkortelse for ABS bremsesystem. Kjøretøy med dette systemet - inkludert 1994 Ford Econoline - trolig har en ABS varsellys.

ABS på 1994 Ford Econoline

1994 Ford Econoline er utstyrt med en fire hjul, anti-Lock bremsesystem.

Grunnleggende ABS-funksjonen

Sensorer skanne retardasjon av individuelle hjul. Det blir en rask avtagende hjul før den låses. Når sensorene merker denne, signal de systemet å senke trykket, slik at hjulet å spinne friere for å unngå et fengsel.

Varsellys for ABS

Når ABS lyset kommer på, betyr det at det kan være et problem med systemet. Hvis lyset fortsetter å bo når kjøretøyets motor er stoppet og slått tilbake på, det krever å bli avkrysset med en skanneverktøyet. Dette er et diagnoseverktøy som slik forstod Starling kodet signaler å vise hva bestemt feilen.