Nnywellness.com

Hvordan å stille klokken på en Toshiba DVR660


Toshiba D-VR660 er en videoopptaker for DVD og video-kassetten opptakeren. Enheten har en innebygd digital klokke på frontpanelet. Hvis du merket at den viste tidsperioden er galt, kan du bare bruke fjernkontrollen til å tilbakestille klokken på systemet. Stille klokke tar mindre enn 5 minutter. Hvis du ikke har fjernkontrollen, vil du kanskje ikke tilgang til "Generelle innstillinger"-menyen for å stille klokken.

Instruksjoner

• Trykk på "Setup"-knappen på fjernkontrollen for Toshiba. Dette bringer opp på "Generelle innstillinger"-menyen.

• Trykk pil "Ned" for å velge "Klokke." Trykk "Enter".

• Trykk "Ned" velge "Klokkeinnstilling." Trykk "Enter". Trykk "Ned" velge "Tid." Trykk "Enter".

• Trykk "Riktig" eller "Left" for å markere den på skjermen tid siffer som du vil redigere (time eller minutter). Når et tall er valgt, er det markert.

• Trykk "Opp" eller "Ned" for å stille klokken til gjeldende tidspunkt. Trykk "Enter" for å spare tid, og trykk "Setup" til å gå ut av menyen.