Nnywellness.com

Hvordan overføre Video fra min Sony Dcr-Trv350 VHS


DCR-TRV350 var en populær modell av Sonys Digital8 videospillere. Sony har avviklet produktet, men brukte camcorders er fortsatt tilgjengelig på Internett. DCR-TRV350 kjennetegnet hukommelse henge fast lagringen og USB streaming til både Windows og Macintosh-maskiner. Videokameraet tillot også brukere koble til TV og visning filmer direkte fra enheten. Denne funksjonen gjør det enkelt å overføre video fra Sony DCR-TRV350 til VHS ved å koble en Videospiller til TVen.

Instruksjoner

• Koble Videospilleren til TVEN, hvis de ikke allerede er koblet.

• Åpne jack dekselet på Sony DCR-TRV350.

• Koble en ende av det medfølgende audiovisuelt (A / V)-kabelen til kontakten på videokameraet merket "A / V ut."

• Koble den andre enden av A / V-kabelen til fargekodede inngangene på Videospilleren.

• Slå på TV, VCR og DCR-TRV350. Skru strømbryteren DCR-TRV350 i videospillermodus.

• Sett inn en tom VHS-kassett i Videospilleren.

• Trykk inn knappen på fjernsynsapparatet til Velg input tilordnet Videospilleren.

• Trykk videospillere inngangsvalg for å velge inn kanalen tilordnet videokameraet.

• Trykk "Play" videokamera og "Record" på Videospilleren. Video fra videokameraet vil spille på TVEN mens VCR postene det VHS.