Nnywellness.com

Hvordan du kobler til Internett med en Nokia E90


Nokia E90 mobiltelefon er i stand til å koble til Internett med nettverksleverandørens generelle packet radio service (GPRS). For å aktivere GPRS, må du hente bestemte innstillinger fra nettverksleverandøren. Ringe leverandøren og be om Internett-innstillinger for E90. Skrive ned innstillingene de gir deg. Du kan deretter manuelt inn innstillingene Internett fra enheten.

Instruksjoner

• Trykk på meny-tasten og gå til "Verktøy."

• Velg "Innstillinger" og deretter "Connection" og velger "Tilgangspunkter."

• Velg "alternativer.

• Velg "Nytt tilgangspunkt."

• Definere innstillingene som nettverket bærerens instruksjoner: "Tilkoblingsnavn," "Databærer", "Navn på tilgangspunkt," "Brukernavn", "Passord" "Authentication" og "Hjemmeside."

• Gå til "Options" etter definere innstillingene.

• Velg "Tilbake" å lagre innstillingene og lukke. Nå skal du kunne få tilgang til Internett med Nokia E90.