Nnywellness.com

Hvordan du justerer Holley 750 dobbel Pumper


750 Holley dobbel pumper har to gasspedalen pumper og fire hjørner inaktiv. Dette er egentlig hva skiller de 750 og større Holleys fra sine mindre fettere. Fine med disse forgassere er at de er trinnløs regulerbar. De har også helt justerbare flyt nivåer, som kan utføres eksternt. Ikke bare er jets utskiftbare, men squirters for Hurtigvalg pumpene er også utskiftbare med større enheter.

Instruksjoner

• Sjekk choke justeringen. Åpne gasspedalen halvveis bruke koblingen på førersiden av forgasseren manuelt. Choke platen bør lukke helt. Hvis det ikke, løsne tre Phillips skruer på siden av svart kvele bolig og roterer bolig akkurat nok til å lukke choke. Stramme skruene. Start motoren og la den varmes opp.

• Koble turtelleren ved å plassere en leder på den negative terminalen på spolen og motsatt føre til en god grunn. Justere tomgangen når choken åpner helt. Satt inaktiv til 900 rpm ved å slå tomgangen skruen ligger mellom gass sammenhengen.

• Fjern slangen til overføring kick ned ligger lavere foran forgasseren og koble vakuum måleren til samme port. Aktivere ledig blanding skruen førerens side foran flyte bolle til høyeste vakuum er oppnådd. Start ved å vri skruen i klokkeretning til vakuum begynner å slippe og stoppe. Skrur du skruen tilbake ut mot like før vakuum topper. Gå til neste inaktiv blanding skruen passasjer side foran og gjøre samme, deretter til både bak skruer. Gjør to pass på skruene å få beste blandingen mulig.

• Avslutt motoren. Fjern dekselet inspeksjon passasjeren side av både flyte boller. Hvis drivstoffet strømmer ut når dekslet fjernes, er flyte nivået for høyt. Hvis ingen drivstoff drenerer ut hullet, riste bilen og se i hullet for drivstoff. Drivstoff er fint hvis drivstoffet renner ut av hullet når bilen er rystet. Hvis drivstoffnivå kan bare ses, er nivået lavt.

• Hold mutteren under drivstoff nivå justeringen på flyte bollen, med en 5/8-tommers skiftenøkkel. Bruk en stor skrutrekker til å løsne den øverste skruen. Hvis det flyte var litt lite, dreier mutteren mot klokken 30 grader og stram skruen. Motsatt er tilfelle hvis det var for høy. Installer inspeksjon pluggene og start motoren. La det varme opp for et minutt eller to og slå den av igjen. Fjern inspeksjon pluggene og sjekk drivstoffnivå igjen. Juster etter behov til nivået er riktig.