Nnywellness.com

Hvordan få en RCA TruFlat TV ventemodus


Når en RCA-TVEN er i standbymodus, TV har strøm tilgjengelig, men de er ikke på. STANDBY-lyset på frontpanelet lyser når TV-apparatet er tilkoblet. Hovedårsaken TV ikke avsluttes ventemodus skyldes en funksjon kalt barnesikringen. Barnesikringen er ment å hindre barn i å snu TV på og av. Deaktiverer knappene på TV frontpanelet. Du kan fjerne barnesikringen gjennom menyene ved hjelp av fjernkontrollen.

Instruksjoner

• Slå på TV ved å bruke fjernkontrollen.

• Trykk på "Meny", og merk "Innstillinger" ved hjelp av kanalknappene. Trykk "OK" tilgang til menyen.

• Bla ned til "FPA Lock" og aktivere det "Av" bruke volumknappene.

• Trykk på "Meny" knapp på fjernkontrollen til menyskjermen lukkes.

• Teste TV ved å slå av og på ved hjelp av knappene frontpanelet.

Tips og advarsler

  • Hvis du ikke har fjernkontrollen for TV-TruFlat, kan du kjøpe en universell fjernkontroll og programmere den til TVEN.