Nnywellness.com

Tilbakestille vedlikehold på en Honda


Mange Honda biler produsert fra 1990-tallet og utover er utstyrt med vedlikehold påminnelse lys som lyser opp når det interne systemet bestemmer det er tid for regelmessig vedlikehold. På noen modeller bestemmes dette bare av miles drevet. På andre modeller overvåker datamaskinen kjøreforhold å avgjøre når du skal vise påminnelsen. Når vedlikehold utføres, skal påminnelsen tilbakestilles slik at systemet kan nøyaktig spore vedlikeholdsintervaller. Fremgangsmåten for å tilbakestille meldingen er den samme for de fleste Honda biler.

Instruksjoner

• Slå tenningslåsen til "On" uten å starte motoren.

• Trykke tur måleren reset knappen gjentatte ganger til vedlikehold meldingen vises på kontrollpanelet.

• Trykk på turen meter tilbakestillingsknappen og holde den nede til meldingen "Vedlikehold kreves" blinker.

• Trykk på tilbakestillingsknappen for noen sekunder til vedlikehold påminnelsesmeldingen tilbakestille visningen.