Nnywellness.com

Bruke vedleggene på et lysbilde Hammer verktøy


Formålet med lysbildet hammer er å ta på noe som er presset inn i eller til noe annet og trekke det gratis. Lysbildet hammer rommer flere typer vedlegg og hvordan verktøyet brukes avhenger vedleggene brukes samtidig (referanse 1). Uansett hvilke vedlegg brukes, opererer lysbildet hammer, av kraftig rykk hva de er knyttet til før den kommer gratis.

Instruksjoner

• Installere vedlegget på lysbildet hammeren, etter lysbilde hammer produsentens instruksjoner. Når trekke et objekt ut fra den andre siden, kan du bruke klo vedlegget. Når trekke ut en plate på en spline, bolt kombinasjon puller til platen.

• Kraftig flytter skyve delen av lysbildet hammer mot T-håndtaket til det slår håndtaket.

Gjenta til objektet er gratis.

• Fjerne lysbilde hammer vedlegget.