Nnywellness.com

Hvordan du kontrollerer en ekstern HD på en DVR


Hvordan du kontrollerer en ekstern HD på en DVR
Mange digitale videoopptakere har en tilgjengelig USB-port på baksiden av enheten. Dette lar deg koble en ekstern harddisk direkte til DVR. Dermed gir mer lagringsplass til DVR, slik at du kan registrere mer innhold. En gang koplet, kontrollerer DVR det eksterne hard kjøre, opptre som om den eksterne stasjonen er den primære stasjonen.

Instruksjoner

• Slå DVR og harddisken. Begge må være slått av ved første tilkobling.

• Koble USB-kabelen til USB-porten på harddisken, sette den motsatte enden av kabelen til USB-porten på DVR.

• Slå på harddisken, deretter DVR. DVR automatisk detekterer stasjonen og vil nå post direkte til det som standard.

• "Guide" alternativet på DVR, og bla gjennom den kommende programmeringen. Merk av for Vis du ønsker og trykk "Record". Når innspillingen starter vil det bli lagret på den eksterne harddisken.

• Trykk på "DVR"-knappen på fjernkontrollen til lagrede innholdet. Bare programmer som er lagret på den eksterne harddisken vises. For å få tilgang til DVRS primær harddisk, må du slå de to enhetene og koble den eksterne harddisken.

• Slå DVR tilbake på, og trykk på "DVR"-knappen på fjernkontrollen til lagrede innholdet. Nå, bare programmer som er lagret på den primære harddisken vises.