Nnywellness.com

Feilsøke døren låser på en 2005 Hyundai


Når møtt med en døren lås funksjonsfeil på en 2005 Hyundai, må du forstå at døren lås systemet er avhengig av to komponenter skal fungere etter hensikten - bryteren døren lås og døren lås aktuator. Bryteren lukker lås krets, gir på aktuatoren. Når bryteren energizes aktuator, forvandler den elektrisk energien inn i kinetisk energi, som deretter brukes å bevege låsen til åpen eller lukket posisjon. Hvis en komponent mislykkes, vil døren låser på Hyundai ikke fungere.

Instruksjoner

• Lirke døren lås bytte ut av døren panelet bruker trim-verktøyet og være forsiktig med å skade dørpanelet eller rundt i trim-verktøyet.

• Koble døren lås bytte fra Hyundais ledningsnett med hendene.

• Koble nye døren lås bytte til Hyundais ledningsnett og test låse systemet ved å trykke på bryteren til "låse" og "låse opp" plasseringene. Hvis låsen fungerer, var gamle bryteren årsaken til feilen. Hvis låsen fortsatt ikke virker, døren lås aktuatoren er feil og må erstattes.