Nnywellness.com

Hvordan programmet jeg Bluetooth-hodesettet til telefonen min?


Hvordan programmet jeg Bluetooth-hodesettet til telefonen min?

Bluetooth kan telefonen kobles til en Bluetooth-aktivert headset uten bruk av ledninger. En gang koplet, kan hodetelefonen brukes til å ringe og motta samtaler på telefonen mens du holder hendene fri for andre aktiviteter som arbeider eller kjører. Programmering et Bluetooth-håndfrisett til å arbeide med mobiltelefonen er enkel og kan gjennomføres på bare noen minutter.

Instruksjoner

• Kontroller at Bluetooth-hodesettet er i synlig modus ved å trykke og holde nede strømknappen på baksiden av hodesettet i åtte sekunder, hvoretter strømlampen forblir på. Plass den i nærheten av telefonen.

• Gå til Innstillinger-menyen på telefonen og velg "Bluetooth" fra de tilgjengelige alternativene.

• Velg «Legg til en ny enhet» fra Bluetooth-menyen har telefonen etter hodetelefonen.

• Velg headsettet fra listen over enheter som vises. Telefonen vil vise alle Bluetooth-aktiverte enheter som bruker på nær den.

• Angi koden for hodetelefonen til mobiltelefonen din når du blir spurt. Koden er en rekke bokstaver og/eller tall som skal skrives på et klistremerke på baksiden av hodetelefonen. I mange tilfeller er standardpassordet for hodetelefoner 0000.