Nnywellness.com

Hvordan endre SIM-kortet i en Blackberry Curve


Hvordan endre SIM-kortet i en Blackberry Curve

Et Subscriber Identity Module (SIM)-kort inneholder relevant informasjon for kontoen trådløs som telefon antallet og nettverk tilgangskode. Du må endre SIM-kortet i Blackberry Curve hvis du bytter tjenesteleverandører eller hvis den gamle kortet er skadet. Flere Blackberry Curve modeller finnes, inkludert 8320, 8350 og 8900; Imidlertid er sette inn SIM-kortet den samme i hver kurve.

Instruksjoner

• Lukke og lagre noen programmer eller programmer du kjører, og hold "Power"-knappen for å slå Blackberry Curve.

• Snu kurven. Finn ikonet Blackberry på baksiden. Dette er batteriet dør utløserknappen. Trykk og hold knappen og løft batteridekslet.

• Løfte batteriet ut av sine rom. Her finner du SIM-kortet under. Det er et lite rektangulært kort fast i et spor.

• Bruk fingeren på den øvre kanten av SIM-kortet og skyv det ut av sporet. Sett inn nytt SIM-kort i sporet på samme måte som andre ble satt inn. Metall kontakter bør gå inn i sporet ansiktet først.

• Sett inn batteriet. At den er i utgangsposisjonen. Metallkontaktene på batteriet skal berøre metall kontaktene i batterikammeret. Plass batteridøren tilbake på batterirommet. Skyv nedover for å feste dekselet på.