Nnywellness.com

Digital holografiske teknologi


Digital holografiske teknologi

Digital holography refererer til teknologien som gjør rekonstruert numerisk objektdata skal brukes til å opprette en optisk rekonstruksjon av detaljer som objektet. Digital holography bruker forskjellige teknikker for å skape disse hologrammer.

Fase-Shifting

Fase-shifting digital holografiske teknologi refererer til prosessen med å anskaffe interferograms. Interferogram hologrammer inneholder tillegg av to eller flere bølger, som resulterer i en ny bølgemønster. En bølge refererer til en forstyrrelse som overfører energi og reiser gjennom tid og rom. Disse interferograms angi relasjoner mellom lyset som reflekteres fra poeng på en opplyst overflate og en referanse lysstråle på overflaten. Et sett med interferograms kan hologrammer beregnes basert på informasjon som definerer overflaten figuren.

Off-aksen

I off-aksen konfigurasjon teknologi benyttes en liten vinkel mellom objektets reflekterende lyset og referanse lysstrålen for å opprette hologrammet. En digital hologrammet rekonstruerer den nødvendig informasjonen for å definere objektet basert på at vinkelen.

Valgfri snitting

Valgfri snitting refererer til digital holografiske teknologi som muliggjør en plan eller flat flyet, bildet skal gjenopprettes i en bestemt aksial dybde. Bildet endres som retningen og posisjonen for flyene flytter på samme måte som når objektet er tilstede, gjør hologrammet vises tre-dimensjonale.