Nnywellness.com

Hvordan overføre makt med AC eller DC


Hvordan overføre makt med AC eller DC

Ledningsnett hele hjem for en TV eller surround lyd system ikke bare er tidkrevende, men svært kostbart. I stedet for bore hull inn i veggen og prøver å mate wire gjennom åpningene, kan du bruke faktiske vekselstrøm eller AC, eller likestrøm eller DC strømuttak elektronisk utstyr bruker. Det er mulig å konvertere strømkilden til en elektrisk-sender som overfører hørlig og video signaler fra en tilkoblet enhet.

Instruksjoner

• Plugg den elektriske støpslet som kjører fra AC/DC elektrisk senderen inn strømkontakten nær kildeenhet du vil sende lyd-/ strøm signalet fra.

• Koble til kabelen til "Video Out" eller "Lyd ut" av kildeenheten. Faktiske A / V-kabelen skal variere avhengig av hvilken enhet du bruker, HDMI, og komponenten. Koble andre endene av kablene til "I" portene på senderen.

• Koble strømledningen til AC/DC elektrisk mottakeren inn i en annen stikkontakt.

• Knytte lyd/video-kabelen til "Audio/Video Out" portene på mottakeren, og koble den andre enden av kablene til "Audio/Video In" portene på TV, mottaker eller annen lyd/video-enhet.