Nnywellness.com

Hvordan Program en Magnavox VR9360 Videospiller


Modellen VR9360 er en video laget av Magnavox som du kan programmere til å spille inn din favoritt TV viser. Denne modellen bruker en skjermvisning (OCD) for å angi informasjon. Du kan programmere Videospilleren å gjøre en enkeltstående innspilling av en TV-show, eller du kan angi det for flere innspillinger. Du må først åpne hovedmenyen bruke fjernkontrollen for å programmere Videospilleren Magnavox.

Instruksjoner

• Trykk på "Menu"-knappen på fjernkontrollen for å vise hovedmenyen. Trykk på "1" på fjernkontrollen for å velge "Program" knappemodus.

• Tasten "3" på fjernkontrollen for å programmere ukentlige opptak. Dette vil spille inn et program en gang i uken på samme dag på samme tid og på samme lengde.

• Trykk på nummeret på fjernkontrollen for "Hendelsen stillingen" som du vil bruke. Hvis dette er den første hendelsen du angir, trykk "1."

• Angi kanalen som du vil registrere ved å trykke på den aktuelle talltastene på fjernkontrollen. Hvis en kanal er over 100, må du først trykker knappen "100". Trykk "0"-knappen to ganger hvis du vil registrere fra video linje inngang. Vil du se "A / V i" vises på skjermen.

• Trykk på knappene på fjernkontrollen for å inngang timen for "Tid på". Gjenta dette trinnet for å legge til minutt. Hvis starttidspunktet er øverst i timen, angi "00." Trykk knappen "1" velge "AM" eller "2" for "PM". Angi den "tid av" for innspillingen.

• Trykk på knappen "1" eller "2" for å velge enten SP (Standard Play) eller SLP (Super lange spille).

• Angi "Start" for opptak. Dette er datoen da du vil registrere programmet.

• Trykk på "Meny" for å bekrefte programmet. Meldingen "Programmet ble fullført" vises på skjermen.

Tips og advarsler

  • Hvis du velger en hendelse posisjon som allerede er satt vil du se "Tidligere angitt Program" vises på skjermen.
  • En timer-lampe vises på Videospilleren når en innspilling er programmert.