Nnywellness.com

Hvordan installere en forgasser Kit


En forgasser kit vil ha et antall små nåler med hull i dem så vel som en ny forgasser gass floater. Nålene er hva tillater flyten av gass og trykkluft inn og ut av forgasseren plattformen er det som holder gassen i forgasseren. Du må avløp og Demonter forgasseren før du kan installere en ny. Du må også sikre at du har riktig forgasser pakken gjelder for motoren du skal installere den i.

Instruksjoner

• Slå gassventilen til "Off" posisjon og Plasser en avløp beholder under forgasseren. Fjern mutteren på bunnen av forgasseren med en skiftenøkkel og tillate gassen renne fra forgasseren. Ta ut skruen nederst til høyre og venstre side av forgasseren Fjern dekselet fra siden.

• Løft opp på metall støtte armene kobler forankringen til forgasseren. Plasser forankringen til støtte armene og sett på dekselet på siden av forgasseren. Sett tilbake og stram skruene for å feste dekselet forgasseren.

• Fjern alle gull-farget nålene fra forgasseren med en skrutrekker. Sette inn alle nye nålene i henhold til spesifikasjonene i håndboken inkludert med forgasser kit og stramme seg, viser igjen til den manuelle spesifikasjoner.