Nnywellness.com

Hvordan Program eksternt symfonisk TV


Hvordan Program eksternt symfonisk TV

Avhengig av hvilken fjernkontroll du bruker, må fjernkontrollen programmeres til symfonisk TV satt før du kan begynne å bruke den symfoniske fjernkontrollen. Som med TV merkevarer, må du angi en bestemt kode for symfonisk TV-apparatet vil bruke som fjernkontroll med settet. Metoden for symfonisk fjernkontrollen er omtrent det samme uansett TV du planlegger å bruke med fjernkontrollen.

Instruksjoner

• Trykk "On" på symfonisk TV for å slå det på.

• Hold nede TV-knappen på fjernkontrollen for symfonisk før alle knapper på at ekstern blits.

• Skriv inn de tre eller fire sifre for symfonisk TV'ENS fjernkontroll som du peker fjernkontrollen mot TVEN.

• Trykk enten "Makt" eller "Pund" ("#")-knappen på symfonisk fjernkontrollen for å lagre koden