Nnywellness.com

Tilbakestille en iPod Nano språk


Tilbakestille en iPod Nano språk

Tilbakestille iPod nanos innstillinger tilbakestiller også språket som ber Nano vise språkvalgmenyen, ifølge Apple-webstedet. Hvis du vil beholde innstillingene på iPod Nano, har du muligheten til å konfigurere språkinnstillingen på enheten. Standardspråket for enheten er engelsk, ifølge "iPod: den manglende manualen," ligger i hovedmenyen "Innstillinger" i tilfelle enheten settes til fremmedspråk.

Instruksjoner

• Skyv knappen "Hold" til venstre for å deaktivere funksjonen hold og trykk på "Menu"-knappen på skjermen for å gå tilbake til hovedmenyen.

• Flytte fingeren med urviseren over iPod nanos klikkehjulet til å markere den åttende linjen på din iPod Nano-skjermen, og trykk på "Center".

• Flytte fingeren med urviseren over Klikk hjulet for å rulle nederst på menyskjermen utheve kategorien syvende på menyskjermen.

• Trykk "Center" på klikkehjulet og bla for å markere språket. Klikk "Center" for å velge språket.