Nnywellness.com

Hvordan sette Bluetooth for Razr


Motorola Razr Bluetooth funksjonaliteten må være aktivert og riktig sammen med en Bluetooth-enhet skal fungere korrekt. Dra nytte av håndfri aktiviteten av trådløs funksjon av Bluetooth-tjeneste. Navigere på Bluetooth-menyen i Motorola Razr å aktivere Bluetooth signalet og par en Bluetooth-enhet. Du kan bare bruke en Bluetooth-enhet samtidig med Razr, men du kan legge til flere enheter i sammenkoblede enheter-listen.

Instruksjoner

• Trykk på "-" knappen. Velg "Bluetooth Link", og velg deretter "Setup".

• Velg "Power" i menyen for Bluetooth-oppsett. Velg "På" for å aktivere Bluetooth-tjeneste.

• Slå på strømmen for Bluetooth-enheten. Aktivere tilkoblingsmodus på enheten, basert på retningslinjene fra produsenten.

• Velg "Handsfree" i "Bluetooth Link"-menyen. Velg å se etter tilgjengelige Bluetooth-enheter.

• Uthev enheten du vil kople til din Razr. Trykk "Velg", eller den midtre tasten i navigasjons puten.

• Angi tilgangsnøkkelen angitt med Bluetooth-enheten hvis bedt om. Tilbake til "Bluetooth Link"-menyen for å deaktivere Bluetooth-tjenesten når du ikke bruker den.