Nnywellness.com

Hvor å låse opp Nokia 6288


Hvor å låse opp Nokia 6288

Mobiltelefon brukere administrere mange aspekter av livet gjennom mobile enheter, inkludert shopping, bank og sosiale nettverk. Dagens telefoner house mye mer enn bare kontaktinformasjon. Tilgang til en mobiltelefon kan bety tilgang til personlig informasjon, bilder og viktige passord. Nokia 6288, som så mange telefoner, inneholder en keyguard-lås som kan beskytte innholdet på telefonen og personvern bruker. Låsen kan slås av og på i noen få trinn.

Instruksjoner

Sikkerhet Keyguard

• Aktiver bakgrunnsbelysningen ved å trykke en tast.

• Velg Lås"opp."

• Trykk på "*" nøkkel.

• Skriv inn sikkerhetskoden.

Automatisk Keyguard

• Trykk en tast for å aktivere bakgrunnsbelysningen.

• Velg Lås"opp."

• Trykk på "*" nøkkel innen 1,5 sekunder.

Tips og advarsler

  • Samtaler kan plasseres til beredskap kontaktnummeret som er lagret i telefonen hvis keyguard er aktivert.
  • Tasten "Call" godta innkommende anrop når keyguard er på.
  • Når keyguard er aktivert, vil telefonen låse hver gang en samtale avsluttet eller ignorert.