Nnywellness.com

Hvordan koble opp 12 volts batterier i en serie


Koble batterier i serien er en måte å kombinere batterier slik at du kan gjøre bruk av deres kombinerte spenning. Dette er nyttig når du har en enhet som krever en bestemt spenning som ikke vanligvis anvendt og anvendelig batterier. Et eksempel på dette er en 24 volt trolling motor. En 24 volt batteri er ikke noe som er allment tilgjengelig, men 12 volts batterier er sikkert. Å vite hvordan å koble batteriene i serien løser denne typen problem.

Instruksjoner

• Angi to batteriene ved siden av hverandre, ordnet slik at første batteriet er ved siden av positive terminalen av andre.

• Feste en genser kabel fra den negative terminalen på den første batteriet ved siden av positive terminalen av andre.

• Fest negative ledningen fra enheten du skal drive til den negative terminalen på andre batteriet.

• Knytt positive ledningen fra enheten du skal drive til positiv terminalen på den første batteriet, og du er ferdig. Disse to 12 volts batterier vil nå gjengi 24 volt til enheten.