Nnywellness.com

Hvordan erstatte en analog mottaker-mottaker med en Digital DVDR3455


Hvordan erstatte en analog mottaker-mottaker med en Digital DVDR3455

Philips DVDR 3455 tillater brukere å spille inn TV på en DVD eller enhetens harddisk. Enheten kan også brukeren å se på TV og DVDs. brukere kan bruke Philips DVDR 3455 i stedet for en analog mottaker tuner med sine TV.

Instruksjoner

• Fjerne analog mottaker mottakeren ved å koble alle kablene kjører til mottakeren og koble mottakeren fra elektriske kontakten.

• Koble antenne eller kabel inn i DVDR3455. Pluggen på av DVDR3455 er på baksiden av enheten til venstre under antenne i.

• Koble til DVDR3455 til TV. En bruker kan bruke enten en co-aksial kabel, S-video-kabel, komponent kabler eller sammensatt kabler. Forbindelsene fra DVDR3455 må være enten TV-ut for den-koaksialkabel, Video ut 1 for sammensatt kabelen, Video ut 2 for s-video-kabel eller komponent Video for komponentkabel. Koble bare ett sett med kabler i DVDR3455 og TV.

• Koble audio-kablene fra DVDR3455 til TV. Dette er røde og hvite lydkablene.