Nnywellness.com

Hvordan erstatte Samsung HDTV høyttalere


Hvordan erstatte Samsung HDTV høyttalere

Erstatte høyttalerne på en Samsung HDTV å forbedre lydkvaliteten. Samsung HDTV er utformet for å fylle en hjemmekino-området med sin store kabinett. Den bruker en projeksjon pære å skinne lys gjennom tre katoden ray tubes, og deretter reflektere bildet på skjermen med et speil. Kabinettet er utformet slik at defekt eller utskiftbare deler er tilgjengelig. Hvis høyttalerne har blitt skadet på grunn av overforbruk eller en feil, kan de endres uten å betale en tekniker.

Instruksjoner

• Koble TV fra stikkontakten og koble fra alle enheter som er koblet til Samsung HDTV. Løsne skruene som fester CAB dekselet fra basen på baksiden av TV med en Philips skrutrekker. Trekk dekselet fremover nøye for å fjerne den fra TV skap og sett det til side.

• Skru ut skruene som sikrer høyttalerne til TV skap og fjerne dem nøye. Koble alle telegrammer koplet til høyttalerne og gjøre oppmerksom på akkurat hvor og hvordan de er tilkoblet. Koble den nye høyttalerne til ledninger og bruke en lodding pistol, nødvendig for å koble til noen ledninger.

• Skru den nye høyttalerne på plass med skrutrekkeren. Sett tilbake dekselet foran på undersiden av TV og stram skruene til TV bakfra. Koble eksterne enheter og koble TV til stikkontakten. Juster volumet på enheten for å kontrollere høyttalerne fungerer som de skal.