Nnywellness.com

Hvordan du viser telefonnummeret til personen forlater en talemelding på telefonen Net10


Hvordan du viser telefonnummeret til personen forlater en talemelding på telefonen Net10

En av fordelene med telefontjeneste gjennom NET10 mobile nettverket er muligheten til å motta talemeldinger fra savnet oppringere. Når du mottar en talemelding, kan du ønsker å vise telefonnummeret til personen forlater meldingen. Den eneste måten å vise telefonnummeret til en oppringer er å vise når personen aktivt ringer, eller tilgang til tapte anrop-listen på enheten.

Instruksjoner

• Vis telefonnummeret til personen ringer når telefonen ringer. Personen sendes rett til talepost kontoen, hvis du ikke svarer oppringingen. Hvis oppringeren lagres som en kontakt, vises navnet på skjermen. Velg "Kontakter" enhetens startskjermbildet

• Trykk "Enden" til enhetens Hjem-skjermen. Deretter trykker du "Send" å vise en liste over tapte oppringere.

• Trykk opp og ned for å bla gjennom listen over ubesvarte anrop.