Nnywellness.com

Hvordan åpne baksiden av en Nokia 6500 Slide


Nokia 6500 Slide har en bruker utskiftbare batteri og et SIM-kort. Hvis du ønsker tilgang til en av disse komponentene, må du fjerne telefonens bakdekselet. På noen telefoner lysbilder bakdekselet panelet bare på. På Nokia 6500 Slide, må du trykke en utgivelse for å låse opp bakdekselet panelet. Dette lar deg fjerne panelet for å vise ut batteriet og SIM-kortet.

Instruksjoner

• Trykk og hold knappen "Power" på tastaturet å deaktivere Nokia 6500 Slide. Når skjermen blir svart, snu telefonen. Koble det anklager kabelen.

• Inspisere den øverste kanten av telefonen, over kameralinsen. Du se bakdekselet utgivelsen.

• Presse nøkkelen utgivelsen. Forstå bakdekselet og løft den oppover for å fjerne den.

• Skyv bakdekselet tilbake på plass for å erstatte den. Det festes til telefonen uten at du trenger å presse nøkkelen utgivelsen.