Nnywellness.com

Mottaksproblemer som digital omformer


Konvertering til digital TV (DTV) lovet bedre bildekvalitet; installasjon av ny digital-til-analog konvertering har imidlertid opprettet Mottaksproblemer for noen. Heldigvis er årsakene til disse problemene begrenset til antennen, omformer og koble kablene.

Antenner

Mange antenner, som "kaninører," er retningsbestemt, mottar bare sterke signaler fra én retning om gangen. Justere antennen for sterkest mulig signal bør forbedre mottak. Hvis antennen ikke kan motta et sterkt nok signal, må du kanskje kjøpe en større antenne eller en antennen.

Kabler og tilkoblinger

Feil eller delvis tilkoblede kabler eller ledninger fra antennen til omformer kan føre til betydelig signaltap. I tillegg kan skitne eller korrodert koblinger redusere signalet sendes fra antennen til boksen omformer. Kontroller kablene er i orden og tilkoblet utstyr.

Kanalsøking

Mange konverter bokser erstatte listen over tilgjengelige kanaler hver gang et kanalsøk. Hvis et søk utføres, er antennen tilpasset flere kanaler; Når det utføres en ny skanning, kan stasjonene i forrige skanningen gå tapt. Hvis dette er tilfelle, kan du legge til kanaler i omformers kanallisten manuelt per produsentens instruksjoner.