Nnywellness.com

Hvordan transportere en kajakk på en bil


Hvordan transportere en kajakk på en bil

Transport en kajakk på taket av en bil kan oppnås ved å plassere den på enten den ene eller den andre av skum blokker eller en takgrind. Skum blokker har fordelen av å være billig, men de er bare egnet for kortere turer med bilen reiser ved lavere hastigheter og i vanlig værforhold. Et takstativ, i mellomtiden, mer pålitelig og innrømmer bruker å laste og sikre kajakken flere lett enn med skum blokker. Transport en kajakk også krever bruk av enten stropper og tau å feste det til bilen.

Instruksjoner

• Angi kajakken på bilen skumet Polstrer eller takstativet. Kajakken bør være parallell med bil og, hvis på skum pads, opp ned.

• Bruk minst to stropper med spenner for å koble kajakken til taket, kjøre dem langs bredden på bilen og plassere dem så langt fra hverandre som mulig. Stram remmene og teste tetthet ved å løfte kajakken og flytte fra side til side. Kajakken bør ikke løft taket og bør har begrenset slingringsmonn. Alternativt bruke tau å knytte kajakken til taket og teste hvor sikkert det er knyttet.

• Knytte et tau fra forsiden av kajakken til fremre støtfanger og baksiden av kajakken til den bakre støtfangeren. Dette anbefales for lengre turer.

• Tie av de løse endene av stropper eller tau.

• Kontroller plasseringen av kajakken etter 5 til 15 miles kjøring. Hvis kajakken er løs eller har skiftet, justere sin posisjon og stram stropper og tau.