Nnywellness.com

Tilbakestille dekk sensorer på GM biler


GM dekk press skjermen har en sensor i hvert dekk ventilen stammen. Tilbakestille hver dekk sensor lys når du endrer dekk eller lufttrykket i dekkene blir for lav, forårsaker "TPMS" lyset på. Mens noen GM biler har en funksjon for automatisk tilbakestilling, gjøres en manuell nullstilling på alle fabrikater og modeller av GM biler som bruker et dekk press skjermen sensor.

Instruksjoner

• Trykk på "Lås" og "Unlock" knappene på bilens tasten fob samtidig. Bilens horn vil kvitre to ganger.

• Skru foran venstre ventilen stammen cap.

• Trykk på ventilen stammen i noen sekunder for å la luften ut av dekk til horn chirps. Erstatte ventilen stammen cap.

• Gjenta trinn 3 for høyre-front, høyre bakre og venstre dekk - i denne rekkefølgen. Systemet vil bli tilbakestilt, og TPMS lyset vil slå.

Tips og advarsler

  • Etter tilbakestillingen, sjekk dekktrykket i alle fire dekk TPMS systemet fungerer og dekk er blåst til riktig presset.