Nnywellness.com

Hvordan få PIP på LG HDTV


LG utviklet noen av sine HDTV-modeller med bilde-i-bilde slik at du kan vise to video kilder samtidig. Viktigste videoinngang, som tar opp venstre side av skjermen, er inndatakilden du opprinnelig så. PIP er på høyre side av skjermen en sekundær inngang, som du kan endre. PIP-alternativet er ikke tilgjengelig på alle LG HDTVs.

Instruksjoner

• Trykk på "PIP"-knappen på fjernkontrollen for å starte PIP.

• Trykk på "PIP Input"-knappen for å endre kilden til opp PIP-vinduet. Merk at du ikke kan bruke PIP for å se programmering på andre TV-kanaler hvis du ser på TV på hovedskjermen. Hvis du bruker en av de andre inndatametoder, kan du bare sjekke TV-kanaler på PIP.

• Trykk "PP CH +" eller "PP CH-" for å endre kanalene i PIP-vinduet.

• Trykk på "PIP" knappen Slå av PIP på LG HDTV.