Nnywellness.com

Hvordan installere en Analog Converter boks


Hvordan installere en Analog Converter boks

USAs overgangen fra analog til digital kringkasting TV signaler betyr at eldre TV ikke kan behandle de nye signalene. Eksisterende antenner kan fortsatt motta digitale signaler, men en digital-til-analog converter boks er nødvendig i linjen endre kringkastingssignaler til noe meningsfylt til analoge TV. Installere boksen omformer er ikke vanskelig, men det krever noen enkle rewiring.

Instruksjoner

• Skru twin-bly eller koaksial antenne ledningen fra "antenne i" mottaket på baksiden av TV.

Hvis antennen bruker en twin-bly antenne wire, skru ledningene til terminalene på en twin-bly-adapter. Trykk kortet på "antenne i" porten boksen omformer.

Kjøre en separat lengde av koaksialkabel fra "antenne ut" porten i dialogboksen Konverter til en koaksial adapter. Fest de to fører fra kortet til "antenne i" skruen terminalene på baksiden av TV.

• Hvis antennen bruker en koaksialkabel, skru kabelen til "antenne i" porten på boksen omformer. Kjøre en separat kabellengden fra "antenne ut" porten til "antenne i" porten på baksiden av TVEN.

• Slå på TV og boksen omformer. Følg omformer for å sette TVEN til riktig kanal og søker etter tilgjengelige digitale TV-signaler.