Nnywellness.com

Feilsøke en Acer Aspire 3050 Bluetooth


Feilsøke en Acer Aspire 3050 Bluetooth

Installere programvare

Hvis du har nettopp kjøpt en Bluetooth-adapter for din Surhet Strebe etter, må du installere programvaren for dette kortet å jobbe med maskinen. Ta CDen som ble levert sammen med kortet, og deretter kobler Bluetooth-kortet slik at programmet gjenkjenner kortet. Hvis du allerede har installert programvaren, men det svarer ikke til kortet, må du installere programvaren for å få kortet til å fungere.

Synkroniser Bluetooth med kortet på nytt

Hvis du har re-installert programvaren, men enheten fremdeles ikke virker, kan problemet skyldes at enheten ikke blir synkronisert riktig med kortet. Bruke Bluetooth-kortet du allerede installert for å sette kortet i oppdagelsesmodus, som vil tillate det å finne Bluetooth-enheten du prøver å finne. Deretter plassere enheten i "sync"-modus, som vil tillate det å bli funnet av kortet. Når de to enhetene finner hverandre, dannes et koblingen. Enheten og kortet må utveksle informasjon, og så de bør være klar til bruk.

Start datamaskinen på nytt

Hvis Bluetooth-enheten fremdeles ikke virker, kan problemet ligge med datamaskinen i stedet for Bluetooth nettverkskomponentene. Hvis datamaskinen kjører sakte eller opplever hyppige frysing, kan dette være hva er hemme Bluetooth-kortet fra danner en link med enheten. Prøv å slå av datamaskinen og deretter prøver tilkoblingen på nytt.