Nnywellness.com

Bruke SD Card Input på Sony WEGA TV


Bruke SD Card Input på Sony WEGA TV

Flere modeller av Sony WEGA TV ble laget for å lese minnekort som brukes i bærbare medieenheter. Når minnekortet er installert i TV, kan du vise bilder eller filmer tatt med digitale kameraer eller videokameraer. TV tilbyr en stor, høy definisjon alternativet for å vise bilder eller filmer og enklere enn muligheten til å trekke opp kameraet eller videokamera til TV.

Instruksjoner

• Trykk på "Power"-knappen for å slå på TVen.

• Skyv kortet inn i kortsporet på bunnen av TV. Kontroller at du trykker fast på kortet til du hører et klikk. TV vil lese kortet og skjerm ville popmusikk opp med miniatyrbilder av bilder eller filmer. Skjermen vil vise 15 første filene på kortet.

• Bruk pilknappene til å bytte mellom bildet eller filmen miniatyrbildene. Den gjeldende valgte filen utheves når du trykker piltastene.

• Trykk på "+"-knappen for å velge filen du vil vise på skjermen. Hvis filen du vil vise et bilde, fyller bildet hele skjermen. En valgte filmfilen vises en annen gruppe alternativer.

• Merk "Play"-knappen og trykk på "+"-knappen for å starte en filmfil. Du kan pause filmen ved å markere knappen "Pause" på skjermen og trykk på "+"-knappen.

• Flytte til neste bildet eller filmen ved å markere knappen venstre- eller høyrepilen og trykk på "+"-knappen.

• Fjerne minnekortet fra TV ved å trykke på minnekortet til du hører et klikk og slippe fingeren fra kortet. Kortet vil støtes fra minnekortsporet. Trekke det ut av sporet å fjerne det fra TV.

Tips og advarsler

  • Hvis du har mer enn 15 filer på kortet, markere opp eller pil ned på skjermen og trykk på "+"-knappen for å gå videre til neste 15 filene.