Nnywellness.com

Hvordan å fabrikk restaurere Magnavox TV


Hvis du har mis konfigurert innstillingene for Magnavox TV, kan du tilbakestille TVEN til de opprinnelige fabrikkinnstillingene. Dette lar deg gjenopprette TV til innstillingene som TV hadde da det ble kjøpt fra store slik at du kan starte på nytt med en ren konfigurasjon. Magnavox TV refererer til dette som en tilbakestilling, som du kan utføre med TV-fjernkontrollen.

Instruksjoner

• Slå på TVEN Magnavox.

• Trykk "Meny" på fjernsynsapparatet til å starte på TV menyen.

• Trykk på "Ch-"-knappen på fjernkontrollen før du merker "Installer".

• Trykk på "Vol +"-knappen.

• Trykk på "Ch-"-knappen på fjernkontrollen før du merker "Fabrikk Reset".

• Trykk på "Vol +" for å tilbakestille Magnavox TV til fabrikkinnstillinger.

• Trykk på "Menu"-knappen til du har lukket alle menyene på TV-skjermen.