Nnywellness.com

Hvor å Restarte Samsung SGH-T539 slo


Når du selger eller oppgradere din Samsung seire over, er det ikke uventet å bekymre seg om din personlige informasjon som er lagret på telefonen. Du kan tilbakestille rytmen til fabrikkinnstillingene, slette alle konfigurasjonsinnstillinger og personalization valgmulighetene. Minnekortet påvirkes ikke av systemtilbakestilling, så alle data du vil lagre kan lagres på SD-kort i telefonen.

Instruksjoner

• Trykk på venstre myke-tast for å starte telefonens menyen. Velg "Innstillinger" ved merke og trykke "OK" eller trykke "9."

• Angi alternativet "Tilbakestill innstillinger" ved å markere det og trykke "OK" eller ved å trykke "#."

• Merk "Alle", og trykk "OK" for å merke den. Dette vil tilbakestille alle innstillingene på telefonen. Trykk og slipp venstre myk-nøkkel-knappen. Trykk og slipp knappen en gang for å bekrefte tilbakestillingen.

• Angi "00000000" når bedt om å tilbakestille passordet. Trykk og slipp venstre myke-tasten for å tilbakestille telefonen.