Nnywellness.com

Problemer med Samsung HL-T6176S


Alle typer TV kan lide av sporadiske ytelse-hindre problemer, og storskjerm bakside-prosjektering Digital Light Processing TV - som Samsung HL-T6176S - er ikke noe unntak. Som DLP TV produserer Samsung HL-T6176S skjermen bilder av prosjektering lys gjennom en matrise av mikroskopiske speil. Heldigvis kan du rette mange av problemene som oppstår med det Samsung HL-T6176S bruker feilsøking tips og teknikker fra TV bruksanvisningen.

Bildekvalitet

Hvis Samsung HL-T6176S lider av generelle bildeproblemer, for eksempel kornete, uskarpt eller pixilated på skjermen bilder, feilen kan ligge med TV kringkasteren. For å sjekk hvis dette er tilfelle, kan du bytte til en annen kanal å se hvis bilde kvalitet problemet vedvarer. Hvis problemet oppstår uansett kanalvalg, justere retningen på TV antennen og/eller sikre at alle ledningen forbindelsene kjører mellom TV og eksterne komponenter, for eksempel kabelbokser og satellittmottakere DVD-spillere, er sikker. Hvis Samsung HL-T6176S bilde er rulle vertikalt, er dette en god indikator at et tilkoblingsproblem har skylda.

Lysstyrke og kontrast

I noen tilfeller Samsung HL-T6176S kan gi på skjermen bilder som er for mørke, for lyse eller unaturlig i måten den skildrer lyse og mørke farger. Som en løsning på disse problemene, justere "Lysstyrke," "Kontrast", og "Fine Tuning" verdier i innstillingsmenyen for TV. Men hvis denne strategien mislykkes å arbeide – og lysstyrke og kontrast vedvarer - kan Samsung HL-T6176S bli lider av en gammel lampe. Lampen som prosjekter lys i TV har en begrenset levetid og krever periodiske erstatning. Når lampen er utslitt, skjermen bilder blir mørkere og reduserer bildeskarphet. En annen indikator på at du må erstatte den Samsung HL-T6176S lampe er at tre lysdioder foran TVEN blinker.

Lydkvalitet

Samsung HL-T6176S kan noen ganger lider lydkvalitet problemer, for eksempel dårlig lydkvalitet, lave maksimalt volum eller en total mangel av lyd. Som med bilde kvalitetsproblemer, kan du potensielt rette noen av disse utgaver ved å endre kanaler eller endrer retningen på TV antennen. For lavt maksimalt volum, kan du prøve å justere lydnivået på eksterne enheter, for eksempel DVD-spillere, kabelbokser og satellittmottakere. Hvis Samsung HL-T6176S ikke kan produsere lyd, kontrollerer du at du har funksjonen "Mute" TV deaktivert.

Fjernkontroll

Hvis Samsung HL-T6176S fjernkontrollen feil ikke eller, er det flere underliggende problemer som kan være å klandre. For eksempel kan fjernkontrollens batterier være død eller feil installert. For å bøte på disse problemene, bytte batterier og sikre at "pluss" og "minus" terminalene på batteripolene med tilsvarende terminalene i batterirommet. Et annet problem kan være at overføringsvinduet på den øvre kanten av fjernkontrollen er skitten, i så fall må du rengjøre av alle rusk fra vinduet.